ROI tracking
 
             
FARAONA VULTURINA
MI Mu. St. Nat.
FARAONA CRESTATA OCCID.
MI Mu. St. Nat.